Testovací prostředí (EAGRITEST)

Obilí z Ukrajiny a Ruska

4. 3. 2024

Dovozy z Ukrajiny, stejně jako z jiných zemí, jsou pod přísnou kontrolou. 

V produkci obilovin je Česká republika soběstačná, proto jsou jejich dovozy malé a většinou jde o obilniny, které se použijí jako krmivo pro zvířata. Za loňský rok se do ČR podle Českého statistického úřadu z Ukrajiny dovezlo pouze 1,16 % obilovin ve srovnání s naší produkcí. Veškerý dovoz navíc velmi přísně kontrolují a testují odborníci ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ).

 

Obě kontrolní organizace za loňský rok ve svých laboratořích otestovali celkem 114 vzorků obilnin a obilných výrobků dovezených z Ukrajiny, nevyhovující z toho byly 4. Výsledek byl přitom v těchto případech hraniční, ani jeden vzorek nepředstavoval bezpečnostní riziko.

U obilnin inspektoři SZPI odebrali ke kontrole vzorky pšenice, špaldy, kukuřice, žita a ječmene. V rámci komodity mlýnské obilné výrobky kontrolovali vzorky pšeničné mouky, špaldové mouky (a vloček), žitné mouky (a vloček), ječmenných vloček a jáhel (včetně jáhlových vloček). V odběrech vzorků Inspekce pravidelně pokračuje. U obilovin bylo hodnoceno 57 vzorků, všechny vyhověly, a u mlýnských obilných výrobků se hodnotilo 37 vzorků a nevyhověl pouze jeden. SZPI dělá rozbory v souladu s požadavky právních předpisů výhradně v akreditovaných laboratořích. Vzhledem k rozsahu stanovovaných látek jde o procesně i časově náročný postup. SZPI laboratorně hodnotí zejména přítomnost více než 400 druhů reziduí pesticidů, dále mykotoxiny, těžké kovy a dle analýzy rizika případně i další parametry. ÚKZÚZ od dubna 2023 kontroloval 20 vzorků krmných surovin z Ukrajiny, z nich nevyhověly tři.

Výsledky kontrol:

ÚKZÚZ zveřejňuje výsledky kontrol krmných surovin původem z Ukrajiny | ÚKZÚZ (eagri.cz)

https://www.szpi.gov.cz/clanek/vysledky-kontrol-obilovin-obilnych-mlynskych-vyrobku-a-drubeziho-masa-puvodem-zejmena-z-ukrajiny.aspx

Česká republika na úrovni Evropské unie navrhuje zákaz dovozu obilovin a olejnin z Ruska do EU, který významněji vzrostl v loňském roce (dvojnásobně u pšenice, trojnásobně u luštěnin).

Tabulka objemu dovozů obilovin a luštěnin z RF do EU v letech 2020 – 2023:

Množství

tis. tun

tis. tun

tis. tun

tis. tun

Výrobek/Období

2020

2021

2022

2023

1001 Pšenice a sourež

318,74

482,83

415,25

818,22

1002 Žito

0,00

94,29

116,89

132,05

1003 Ječmen

2,77

0,00

0,00

54,72

1004 Oves

0,45

1,50

9,62

0,00

1005 Kukuřice

213,11

430,46

354,16

495,01

1006 Rýže

1,75

8,69

7,28

0,00

0713 Sušené luštěniny 

320,66

390,60

354,34

926,61

Zdroj: EUROSTAT

Porovnání dovozu obilovin celkem, pšenice a kukuřice do ČR z UA za období let 2019−2024

Dovoz z Ukrajiny

Pramen: ČSÚ, dopočet MZe, *data k 31. 1. 2024, Poznámka: Obiloviny celkem včetně osiva, kromě rýže.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.