Testovací prostředí (EAGRITEST)
Poradenství a výzkum
Ministerstvo zemědělství zodpovídá a koordinuje oblasti resortního výzkumu a vývoje, zemědělského poradenského systému a resortního vzdělávání.

Strategické cíle výzkumu do roku 2030

Výzva k přihlašování vybraných výsledků do hodnocení v Modulu 1 podle M17+

Ministerstvo zemědělství zodpovídá a koordinuje oblasti resortního výzkumu a vývoje, zemědělského poradenského systému a resortního vzdělávání. Ve všech těchto oblastech ministerstvo naplňuje legislativu EU a zároveň vychází vstříc požadavkům na moderní a dynamický přístup.

Poradenství opřené o kvalitní informační systém je velmi důležitým prostředkem zemědělské politiky Ministerstva zemědělství. Správné fungování zemědělského poradenského systému je nezbytné pro zajištění konkurenceschopnosti a udržitelnosti českého zemědělství v podmínkách tržní ekonomiky. Zemědělský poradenský systém vychází z požadavků Společné zemědělské politiky vyjádřených platnými právními předpisy EU a ČR.

Ministerstvo zemědělství odpovídá za výzkum, vývoj a inovace v rámci agrárního sektoru ČR. Je poskytovatelem účelové a institucionální podpory. Koncepčně a metodicky řídí resortní organizace zabývající se výzkumem. Odpovídá za realizaci Národní politiky výzkumu a Národní inovační strategie v resortu, zpracovává Koncepci výzkumu a vývoje v působnosti ministerstva a zajišťuje její realizaci, zpracovává priority národních a mezinárodních programů s problematikou agrárního výzkumu a vývoje a inovací. Ministerstvo také koordinuje spolupráci v oblasti resortního výzkumu a vývoje a inovací v rámci ČR a zapojování resortní vědeckovýzkumné základny do Evropského výzkumného prostoru.

V oblasti vzdělávání řídí ministerstvo odborné vzdělávání pracovníků státní správy v oblasti resortních právních norem a legislativy EU, vzdělávání a osvětu odborné zemědělské i široké veřejnosti, odpovídá za realizaci Strategie celoživotního učení v resortní působnosti. Ministerstvo zároveň spolupracuje na tvorbě Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací v oblasti zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství. Zároveň uděluje autorizaci vzdělávacím subjektům, podílí se na inovacích odborných znalostí učitelů a na řadě dalších činností například v oblasti environmentálního vzdělávání.

Novinky

Analýza rozšíření a využívání technologií precizního zemědělství v České republice

Analýza rozšíření a využívání technologií precizního zemědělství v České republice

13. 2. 2024
Na základě dotazníkového šetření vznikl dokument Analýza rozšíření a využívání technologií precizního zemědělství v ČR, který byl vypracován Ústavem zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a odbornou veřejností.   

Pozvánka na odborný seminář „Hydroponie a hydroponická produkce zeleniny a použití v moderní zemědělské produkci“

21. 11. 2023
Dne 24. 11. 2023 MZe ve spolupráci s ÚZEI a Českou zemědělskou univerzitou v Praze pořádají pro učitele středních odborných škol s rezortním zaměřením seminář „Hydroponie a hydroponická produkce zeleniny a použití v moderní zemědělské produkci“.

Ministr zemědělství Výborný: Aplikace výzkumu do praxe je zásadní pro rozvoj moderního zemědělství 21. století

3. 11. 2023
Tisková zpráva — Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) hodnotí činnost a efektivitu výzkumných institucí, které patří do resortu Ministerstva zemědělství. Postupně navštěvuje ústavy, seznamuje se s jejich agendou i hospodařením. Navštívil Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. a Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i v Praze. Za sebou má už návštěvu Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti a…

Sběr vybraných výsledků v aplikaci SKV – Systém kvalitních výsledků

5. 9. 2023
Od pondělí 4. září 2023 byla zprovozněna www aplikace „SKV – Systém Kvalitních Výsledků“, která je určena pro sběr vybraných výsledků do Modulu 1 (hodnocení nástrojem vzdálených recenzí) podle Metodiky 2017+.

Dodání údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - RIV 2023, druhý termín 8. 9. 2023

28. 7. 2023
V roce sběru budou dodávány do RIV pouze zveřejnitelné údaje o výsledcích. Poskytovatel předá provozovateli údaje o výsledcích projektů a o výsledcích výzkumných organizací podporovaných z jeho rozpočtové kapitoly včetně údajů o jejich zveřejnění  a údajů o jejich ochraně podle zvláštních právních předpisů nebo realizování nejpozději do 150 kalendářních dnů od počátku roku, tj. do 31. 5. 2023,…

Vybrané dokumenty

Vzdělávací program Ministerstva zemědělství.
Publikováno: 24. 1. 2023

Poslední publikace

Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2022
Vodohospodářská ročenka „Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2022“ se zažitým názvem Modrá zpráva je jedním ze zásadních materiálů, které Ministerstvo zemědělství publikuje každoročně již od roku 1997.
Publikováno: 16. 11. 2023

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.