Testovací prostředí (EAGRITEST)

Prohlášení o přístupnosti

Ministerstvo zemědělství se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.eagri.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.eagri.cz

Stav souladu

Tato internetová stránka je částečně v souladu v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

  • Některý netextový obsah neobsahuje textové alternativy (Pravidlo 1.1. Textové alternativy)

  • Multimediální prvky závisející na čase nejsou opatřeny alternativami (Pravidlo 1.2. Multimediální prvky závisející na čase)

  • Některé funkce obsahu není možné ovládat přes rozhraní klávesnice (Pravidlo 2.1 Přístupnost z klávesnice)

  • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejích účelu ve formě popisku (Kritérium 2.4.4 Účel odkazu (v kontextu)
  • Vzhled a ovládání internetových stránek (Pravidlo 3.2.1 Zaměření a 3.2.2 Vstup uživatele)

Na uvedení do souladu se zákonem se aktuálně pracuje s předpokladem splnění podmínek nejpozději během roku 2024.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 18. 9. 2020.
Prohlášení bylo revidováno dne 25. 10. 2023.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Ministerstvem zemědělství.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail helpdesk@mze.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha
e-mail: pristupnost@dia.gov.cz

Kontakt na správce webu:
Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte na adresu helpdesk@mze.cz.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.