Testovací prostředí (EAGRITEST)
Dotace
V tématické sekci Dotace se dozvíte podmínky pro splnění dotačních pravidel a postupy, jak dotace čerpat

Dotační zdroje lze v České republice (ČR) rozdělit na dvě základní skupiny podle zdroje finančních prostředků. Po vstupu ČR do Evropské unie (EU) jsou zemědělcům nabízeny evropské dotační programy (většinou částečně kofinancované ze státního rozpočtu ČR), které jsou vhodně doplněny národními dotačními programy (plně hrazeny ze státního rozpočtu ČR). Administruje a vyplácí Státní zemědělský intervenční fond.

Novinky

Zjednodušení systému a požadavků podmíněnosti k roku 2024 – účinnost nařízení vlády č. 185/2024 Sb. od 1.července 2024 a doplnění informací k tiskové zprávě ze dne 13. června 2024

28. 6. 2024
Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády č. 185/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, které zejména odkládá úpravu podmínek standardu DZES 5 (eroze půdy) a ruší povinnost vyčlenění neprodukčních ploch v rámci standardu DZES 8. O zmírnění podmínek u výše uvedených standardů DZES jsme informovali tiskovou zprávou ze dne 13…

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, a Pravidel pro změny strategií týkající se Programového rámce Programu rozvoje venkova v souvislosti se střednědobým hodnocením a přechodným obdobím

26. 6. 2024
Dne 25. 6. 2024 bylo schváleno zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje platných pro rok 2023-2025 (dále jen jako „Pravidla 19.2.1“), a Pravidel pro změny strategií týkající se Programového rámce Programu…

Otevřena veřejná konzultace k podpoře de minimis v zemědělství

11. 6. 2024
Evropská komise zahájila revizi nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 na podporu de minimis v zemědělství a za tímto účelem otevřela veřejnou konzultaci, v jejímž rámci se mohou zainteresované strany vyjádřit k navrhovaným změnám pravidel.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.